Tekniske anlegg Bjellandsvegen

Eksisterende VA-anlegg i Bjellandsvegen er byttet ut og erstattet med større dimensjoner. I forbindelse med dette arbeidet ble også veien masseutskiftet og det ble lagt ny asfalt.