Landmark Maskin er Sunnhordlands ledende grunnarbeidsentreprenør.
Vi utfører kvalitetsarbeid uten ubehagelige overraskelser som fordyrer prosjektet.

Landmark Maskin AS ekspanderer, kjøper 100% av aksjene i Sunnhordland Anlegg AS.

Landmark Maskin AS rigger seg for fremtiden og har i dag signert avtale med Geir Leon Knutsen om kjøp av 100% av aksjene i Sunnhordland Anlegg AS! Oppkjøpet er del av en langsiktig plan om videre vekst og det å styrke vår posisjon i Sunnhordland. Sunnhordland anlegg AS omsetter for ca. 20 millioner kr. årligContinue reading →

Grunnarbeider med ADK

Vi søker grunnarbeider med ADK Vi trenger flere dyktige medarbeidere med på laget. Arbeidsoppgaver: Legging av vann- og avløpsrør Kobling og montering av kummer Dokumentasjon og kvalitetssikring av arbeidet Generelt “grunnarbeid” innen vei-, VA-anlegg og næringstomter/bygg Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev/relevant praksis ADK-sertifikat Sertifikat for PE-sveising er ønskelig, men ikke et krav. Førekort kl. B (helst BE)Continue reading →

NYTT SETTEFISKANLEGG PÅ ÆNES

Vi i Landmark Maskin AS er utførende entreprenør for Fase 1 i prosjektet med nytt settefiskanlegg på Ænes. Tiltakshaver er Ænes Inkubator AS. I denne fasen skal tomt ryddes for eksisterende bygningsmasse og vegetasjon. Humusholdig topplag (ca 2m) skal skaves av og deponeres utenfor tomt. Videre skal alt fast fjell sprenges ned til ca koteContinue reading →