Rommetveitvegen

Det skal etableres om lag 1200 meter med nye VA-grøfter og om lag 800 meter med nytt fortau inkludert veilysanlegg langs deler av fylkesveg 61, Rommetveitvegen mellom Kråkemyro og høgskulen på Rommetveit. I tillegg skal det etableres en vannmålerstasjon. Vannmålerstasjonen skal etableres som plass-støpt betongkonstruksjon.

Arbeidet knyttet til utbedring av fylkesvegen med mellom annet
nytt fortau og veglysanlegg blir utført av Stord Kommunalteknikk på vegne av Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune.