Landmåling

Utstikking og innmåling.

Utstikking og innmåling.

Vi har topp moderne utstyr til utføring av landmålingstjenester som innmåling og utstikking av tiltak, masseberegning, profilering av terreng og innhenting av data med drone m.m.