Rommetveitvegen

Arbeidet knyttet til utbedring av fylkesvegen med mellom annet nytt fortau og veglysanlegg blir utført av Stord Kommunalteknikk på vegne av Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune.

Det skal etableres om lag 1200 meter med nye VA-grøfter og om lag 800 meter med nytt fortau
inkludert veilysanlegg langs deler av fylkesveg 61, Rommetveitvegen mellom Kråkemyro og
høgskulen på Rommetveit. I tillegg skal det etableres en vannmålerstasjon. Vannmålerstasjonen skal
etableres som plass-støpt betongkonstruksjon.

Arbeidet knyttet til utbedring av fylkesvegen med mellom annet
nytt fortau og veglysanlegg blir utført av Stord Kommunalteknikk på vegne av Statens Vegvesen og
Hordaland Fylkeskommune.