Byrkjelandsløkjen

For Stord kommunalteknikk har vi  levert og bygd vei, teknisk bygg og VA-anlegg med tilhørende sjøledning.