Bjellandsvegen

Her er nytt VA anlegg, masseutskifta veg og nytt fortau frå gamle Videosenteret.