Nyheter

Rommetveitvegen

Arbeidet knyttet til utbedring av fylkesvegen med mellom annet nytt fortau og veglysanlegg blir utført av Stord Kommunalteknikk på vegne av Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune.

Les mer

Byrkjelandsløkjen

For Stord kommunalteknikk har vi  levert og bygd vei, teknisk bygg og VA-anlegg med tilhørende sjøledning.

Les mer