Stord Vatn og Avlaup

Vi har et tett sammarbeid med Stord Vatn og Avlaup, der vi utfører VA og grunnarbeid.
Noen av de prosjektene vi har utført for dem:

Lundestøl / Fjellgardane
I 2008 startet vi på prosjektet med å legge nye vannrør fra E39 og opp til Sjoalamyro, og videre fra Presthaughavet til Lundeseter høydebasseng.
Dette er en viktig del av det nye spredenettet til sluttbrukerene i Stord Kommune.
Det er lagt ned totalt 5km med 630mm vannledning og 250mm spylerør frå høgdebassenget på Lundeseter.
Med en høydeforskjell fra 30 – 180m over havet.

Sjoarbakken
Sjoarbakken er et område som ligger inn i et etablert boligfelt, der vårt oppdrag går ut på å renovere gamle rør og ventiler.
Renovering VA, 700m rør, 315-400mm diameter.

Vatnadalen
I Vatnadalen som er en av hoved vanntilførsel til sluttbrukerene i spredenettet til Stord Kommune.
Har vi lagt ned følgende – 1,km med ny vannledning, 400mm diameter.

Stord Lufthavn
På Stord lufthavn har vi utført arbeider med drenering av rullebane og VA – anlegg på 300meter.
VA, 300m rør, 200mm diameter.