Kunnskapshuset

Kunnskapshuset byggetrinn 2 ble startet i april 2013 og skal være ferdigstilt ved utgangen av 2013.
Vi har utført grunnarbeidet.
Bygget er regulert til kontor/foretningslokale