Hellvik Eiendom

Hellvik Eiendom skal bygge nytt kjøpesenter og vi har fått oppdraget med grunnarbeidet.
Kjøpesenteret blir ca. 7000kvm. og totalt skal det flyttes 80.000mfra tomten.