Eidesvik

Vi har utført grunnarbeid og VA i forbindelse med de nye kontorlokalene til Eidesvik.
Her er har vi også satt opp en natursteinsmur.